Cisco_500_Series

ทนทานทุกสถานที่ Cisco Small Business 500

Cisco_500_Series

ด้วยคุณภาพที่ดีเยี่ยมเหมาะสมกับการใช้งานทั้งภายในร่มและกลางแจ้ง ด้วยประสิทธิภาพการกระจายสัญญาณที่สูงทำให้ครอบคลุมพื้นที่การใช้งานได้กว้างขวาง

คุณสมบัติและความสามารถติดตั้งได้ทุกสถานที่ด้วยขนาดที่เล็กกินไฟน้อย

สามารถตั้งค่ารวมถึงจัดการปรับค่าต่างๆ ได้อย่างง่ายดายโดยที่ไม่ต้องมีอุปกรณ์มากมาย สร้างความปลอดภัยขั้นสูงด้วยโปรโตคอลที่จะทำให้เครือข่ายไร้สายของคุณมีความน่าเชื่อถือ รวมถึงการวิเคราะห์สเปกตรัม RF

Scroll to top