ประวัติ Cisco Systems, Inc

Cisco Systems เป็นบริษัทที่ผลิตพร้อมทั้งจัดจำหน่ายทั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เครือข่ายอุปกรณ์โทรคมนาคมรวมถึงสิ่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีขั้นสูงโดยจัดจำหน่ายทั้งผู้ใช้ทั่วไปรวมไปจนถึงบริษัทขนาดใหญ่ บริษัทซิสโก้ เป็นบริษัทขนาดใหญ่สัญชาติแคลิฟอร์เนียก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2527 โดยผู้ก่อตั้งคือ Leonard Bosack  ซึ่งเป็นอาจารย์ที่รับผิดชอบในการเรียนการสอนภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ในมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด และ Sandy Lerner ผู้ซึ่งเป็นภรรยา เธอเป็นถึงผู้บริหารในสถาบัน Graduate School Of  Business Computers แต่ถึงแม้ว่าบริษัทของทั้งสองจะถูกก่อตั้งขึ้นแล้ว Bosack ก็ยังคงทำงานอยู่ที่สแตนฟอร์ดเหมือนเดิม ทั้ง Leonard Bosack และ Sandy Lerner เป็นผู้บุกเบิกแนวคิดของการเป็นเครือข่ายท้องถิ่น หรือว่า LAN นั่นเอง ซึ่งเป็นเครือข่ายที่จะใช้ในการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ที่มีความแตกต่างทางภูมิศาสตร์มากกว่า Multiprotocol ระบบเราเตอร์ ปัจจุบันบริษัทซิสโก้มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

 

บริษัทซิสโก้ ได้ออกแบบพร้อมกับจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายรูปแบบให้บริการการนำเสนอโซลูชั่นแบบครบวงจร เพื่อที่จะพัฒนาและเชื่อมต่อเครือข่ายไปทั่วโลกปัจจุบันนี้ทางบริษัทได้ให้บริการไปทั่วโลก โดยแบ่งออกเป็น 3 ภูมิภาคคือ ยุโรป, ตะวันออกกลาง-แอฟริกา, และเอเชียแปซิฟิกญี่ปุ่น-จีน ในส่วนของส้นค้าเทคโนโลยีมีการจัดหมวดหมู่ต่างๆ เช่น Switching , Next-Generation Network หรือ NGN, Collaboration, Data Center, Wireless, Service Provider Video, Security และอื่นๆ อีกมากมาย

นอกเหนือจากการนำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทแล้ว ทางบริษัทก็ยังมีบริการที่หลากหลายรวมทั้งบริการที่สนับสนุนด้านเทคนิครวมไปจนถึงบริการขั้นสูง โดยทางซิสโก้ให้บริการเทคโนโลยีและบริการแก่ลูกค้าในฐานะโซลูชั่นสำหรับการจัดลำดับความสำคัญ ได้แก่ including cloud, วีดีโอ, การรักษาความปลอดภัยการทำงานร่วมกันรวมไปจนถึงการวิเคราะห์ทั้งนี้บริษัทจะช่วยให้ลูกค้าสามารถที่จะสร้างเครือข่าย พร้อมทั้งทำออแกรตรวมถึงปรับรูปแบบผลิตภัณฑ์การบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบดิจิตัล เพื่อให้บริการลูกค้ารวมทั้งธุรกิจทุกขนาด สถาบันของรัฐ รัฐบาล รวมไปจนถึงบริษัทผู้ให้บริการทั่วๆไป

การเติบโตของระบบอินเตอร์เน็ตในช่วงนั้นเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ทำให้ภูมิทัศน์ด้านโทรคานาคมก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วด้วย เนื่องมาจากว่าโปนโตคอล อินเตอร์เน็ต ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง โดยบริษัทเองก็สามารถที่จะมองเห็นในความสำคัญตรงนี้ โดยซิสโก้มีผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ชั้นวางโมเด็ม ไปจนถึงแกนหลักของ GSR ซึ่งมีบทบาทสำคัญมากต่อการบริการทางอินเตอร์เน็ต ดังนั้นทางซิสโก้จึงได้รับการผูกขาดอย่างเป็นทางการต่อลูกค้าผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตอย่างเต็มตัวในปี พ.ศ.2541  แต่หลังจากนั้นสองถึงสามปีก็เกิดปัญหาระบบเศรษฐกิจไปทั่วโลก หรือที่เราทราบกันในชื่อเศรษฐกิจฟองสบู่ซึ่งหลายๆ บริษัทได้รับผลกระทบมากพอสมควรแต่บริษัทซิสโก้กลับกลายเป็นบริษัทที่มีมูลค่าสูงสุดในโลก โดยมีมูลค่ากว่า 5 แสนล้านเหรียญสหรัฐมาจนถึงปัจจุบันนี้บริษัทซิสโก้ ยังคงเป็นบริษัทซึ่งมีมูลค่าสูงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

Scroll to top