Cisco-RV-Series

ปลอดภัยด้วย Cisco RV Series Routers

Cisco-RV-Series

มีความปลอดภัยสูงเหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กกับการเชื่อมต่อธุรกิจของคุณสู่โลกภายนอก ซิสโก้เร้าเตอร์เหมาะกับธุรกิจขนาดเล็กซีรีส์ RV ทำให้มีเครือข่ายส่วนตัวด้วย (VPN) เทคโนโลยีเสมือน ที่ช่วยในการทำงานระยะไกลของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายของคุณผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้อย่างปลอดภัย

คุณสมบัติและความสามารถ

เร้าเตอร์ซีรีส์ RV รองรับการเชื่อมต่อกับ VPN โดยกำหนดผู้เข้าใช้งานได้มากถึง 100 คน พร้อมระบบรักษาความปลอดภัยไฟร์วอลล์ด้วยการเข้ารหัสขั้นสูงและการตรวจสอบคุณสมบัติการป้องกันภัยคุกคามภายนอก

Scroll to top