Adapt-in-the-era-of-Cisco-IBN-news-site

5 แนวทางที่ Network Engineer ควรปรับตัว ในยุคของ Cisco IBN

ทุกสิ่งอย่างล้วนมีการพัฒนาอยู่เสมอ ซึ่งปัจจุบันระบบ IT เรียกได้ว่าเป็นหัวใจที่สำคัญต่อองค์กร จึงไม่แปลกที่ระบบเครือข่ายจะมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงมหาศาลหลังจากหยุดนิ่งมานานหลายสิบปี แน่นอนว่าในอนาคตทั้งเชิงการบริการจัดการและเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงใหม่หมด กลายเป็นยุคของ Cisco Intent-based Networking แล้วแบบนี้เหล่า Network Engineer ควรปรับตัอย่างไรล่ะ? วันนี้เรามี 5 แนวทางมาแนะนำ

Adapt-in-the-era-of-Cisco-IBN-site-news

5 แนวทางการปรับตัวให้อยู่รอดของ Network Engineer

  1. การกำหนดนโยบายเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญมากขึ้น

Cisco ได้แก้ไขปัญหาการทำงานที่ยึดติดกับ IP Address และการตั้งค่าที่ทำให้ระบบเครือข่ายมีพฤติกรรมที่เราต้องการ แน่นอนว่าต้องเข้าใจในตัวแปรและชุดคำสั่งต่างๆ อย่างมาก โดยที่ Cisco Intent-based Networking จะมีการสร้างกลุ่มขึ้นมาแล้วจึงกำหนดการทำงานต่ออุปกรณ์นั้นๆ ว่าจะไปอยู่ในกลุ่มใดได้ แต่ละกลุ่มก็จะเชื่อมต่อการทำงานลักษณะ Security และ QoS ไม่ได้ขึ้นตรงกับ IP Address ผู้ดุแลระบบจึงไม่ต้องมาสนใจเรื่องการกำหนด ACL มากเหมือนเดิม ช่วยให้ระบบเครือข่ายขยายเพิ่มอย่างอิสระและรวดเร็วมากขึ้น ไม่ทำให้องค์กรเคยชินอยู่กับการออกแบบ VLAN และ IP รวมถึง Routing อีกต่อไป

  1. ไม่อาจหลีกเลี่ยงงานด้าน Network Security พื้นฐานไปได้

ใน Cisco Intent-based Networking ได้มีการพัฒนาแนวคิด Software-defined Access (SD-Access) เสริมขึ้นมา ช่วยตรวจสอบตัวตนของผู้ใช้งานในระบบเครือข่ายและตัวตนอุปกรณ์ ทำให้เกิดการออกแบบด้านความปลอดภัยขึ้นในทุกๆ การเชื่อมต่อ อย่าง Authorization, Accounting และ Authentication (AAA) โดยที่ผู้ดูแลระบบต้องรู้ว่าอุปกรณ์ใดบ้างจะยืนยันตัวตนในระบบเครือข่ายผ่านวิธีการใด แล้วจะต้องส่ง Policy แบบใดกลับไปแทนด้วย อย่างไรก็ตาม Cisco มองว่าสองสิ่ง อย่าง Network กับ Network Security ไม่อาจแยกจากกันได้เหมือนเดิม จึงสร้างให้ Cisco Intent-based Networking มีความสามารถด้านความปลอดภัยด้วย มีการตรวจจับภัยคุกคามที่แฝงในข้อมูล ตรวจจับ Malware จากการวิเคราะห์ด้าน Machine Learning

  1. อาจไม่ได้ใช้ CLI มากเหมือนเดิม จึงต้องแน่นเรื่องพื้นฐาน Network

ถึง Cisco Intent-based Networking จะช่วยให้ผู้ดูแลระบบไม่ต้องยุ่งอะไรกับ CLI มากเหมือนเดิมเพราะเป็นแบบ High Level แต่ถึงกระนั้นเราก็ต้องใช้ความรู้ความเข้าใจเรื่องพื้นฐาน Network ทั้ง High Availability, ACL, Switching, Routing, QoS และอื่นๆ อีกมาก รวมถึงเรื่องการเข้าใจพฤติกรรมของระบบเครือข่าย การออกแบบให้ระบบเครือข่ายตรงตามการใช้งาน การแก้ไขปัญหาเชิงลึกด้านเทคนิคต่างๆ ด้วย อย่างไรก็ตาม ผู้ดูแลระบบต้องลด Downtime และเปลี่ยนจากการทำงานเชิงรับมาเป็นเชิงรุกซึ่งจะต้องแก้ปัญหาที่กำลังจะเกิดขึ้นก่อนได้ เนื่องจาก Cisco Intent-based Networking จะมีการคาดการณ์ปัญหา หรือภัยคุกคามที่จะเกิดในอนาคต ตรวจสอบความผิดปกติในระบบเครือข่าย ผ่าน Machine Learning และ AI ที่ได้นำมาใช้ร่วมกัน

  1. ต้องสามารถเขียน Script หรือควบคุมระบบได้ด้วยตนเอง

จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ดูแลระบบต้องสร้าง Automation ขึ้นมาในระบบเครือข่ายด้วยการเขียน Script หรือพัฒนา Software ให้ระบบภายในได้เชื่อมต่อกัน ซึ่งเราต้องควบคุมระบบได้ด้วยตนเอง เพราะการสร้าง Script หรือ Software จะช่วยให้การทำงานของเราง่ายและตอบโจทย์มากขึ้น เนื่องจากแต่ละองค์กรมีระบบเครือข่ายที่มีความต้องการและเวงื่อนไขต่างกัน

  1. ทำงานร่วมกับทีมอื่นๆ มากขึ้น

ทีมอื่นๆ ที่ว่าก็ได้แก่ Developer, Systems Engineer และ Security Engineer ซึ่งการใช้ Cisco Intent-based Networking ให้ได้ศักยภาพสูงสุด ควรมีการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชั่น และ IT Infrastructure ให้ทำงานร่วมกันอัตโนมัติ เช่น การผสมผสาน Network อย่าง Virtualization หรือ Private Cloud เข้ากับ IT Infrastructure ให้การทำงานร่วมกันอัตโนมัติ โดย Virtual Machine จะถูกกำหนด Policy ใหม่ๆ ให้ และไปรวมกับแอปพิลเคชั่นที่องค์กรใช้ พอมีผู้เริ่มใช้งานระบบเครือข่ายสร้าง QoS มารองรับแอปพลิเคชั่นนั้นๆ

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเหล่า Network Engineer จะสามารถปรับตัวได้อย่างตอบโจทย์ ก้าวเข้าสู่ยุคของ Cisco Intent-based Networking เต็มตัวเมื่อไร ก็ไม่ทำให้เกิดผลเสียต่อการทำงานได้

Scroll to top