Cisco_100_Series

ใช้งานง่ายด้วย Cisco Small Business 100 Series

Cisco_100_Series

เป็นตัวกระจายสัญญาณที่ใช้งานง่ายติดตั้งสะดวกด้วยขนาดที่เล็ก Wireless Access Points สนับสนุนทั้ง 802.11ac และ 802.11n ตามมาตรฐาน สามารถกำหนดค่าและจัดการจุดเชื่อมต่อได้หลายเครือข่าย และการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงรวมถึง WPA2, 802.1X

คุณสมบัติและความสามารถ

Wireless Access Points นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนสำหรับ IPv6 และการออกแบบตามมาตรฐานที่จะช่วยให้เพื่อให้เข้ากันกับอีเธอร์เน็ตอื่น ๆ หรืออุปกรณ์ไร้สาย แบบผสมผสาน Power over Ethernet (PoE) ช่วยลดความยุ่งยากการใช้งานเชื่อมต่อที่ความเร็วสูงถึง 1.2 Gbps

Scroll to top