Open post
Cisco_100_Series

ใช้งานง่ายด้วย Cisco Small Business 100 Series

Cisco_100_Series

เป็นตัวกระจายสัญญาณที่ใช้งานง่ายติดตั้งสะดวกด้วยขนาดที่เล็ก Wireless Access Points สนับสนุนทั้ง 802.11ac และ 802.11n ตามมาตรฐาน สามารถกำหนดค่าและจัดการจุดเชื่อมต่อได้หลายเครือข่าย และการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงรวมถึง WPA2, 802.1X

คุณสมบัติและความสามารถ

Wireless Access Points นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนสำหรับ IPv6 และการออกแบบตามมาตรฐานที่จะช่วยให้เพื่อให้เข้ากันกับอีเธอร์เน็ตอื่น ๆ หรืออุปกรณ์ไร้สาย แบบผสมผสาน Power over Ethernet (PoE) ช่วยลดความยุ่งยากการใช้งานเชื่อมต่อที่ความเร็วสูงถึง 1.2 Gbps

Open post
Cisco_500_Series

ทนทานทุกสถานที่ Cisco Small Business 500

Cisco_500_Series

ด้วยคุณภาพที่ดีเยี่ยมเหมาะสมกับการใช้งานทั้งภายในร่มและกลางแจ้ง ด้วยประสิทธิภาพการกระจายสัญญาณที่สูงทำให้ครอบคลุมพื้นที่การใช้งานได้กว้างขวาง

คุณสมบัติและความสามารถติดตั้งได้ทุกสถานที่ด้วยขนาดที่เล็กกินไฟน้อย

สามารถตั้งค่ารวมถึงจัดการปรับค่าต่างๆ ได้อย่างง่ายดายโดยที่ไม่ต้องมีอุปกรณ์มากมาย สร้างความปลอดภัยขั้นสูงด้วยโปรโตคอลที่จะทำให้เครือข่ายไร้สายของคุณมีความน่าเชื่อถือ รวมถึงการวิเคราะห์สเปกตรัม RF

Open post
Cisco-WAP121-E-K9-e1470896226938

ความเร็วเพิ่มขึ้นไปกับ Cisco WAP121

Cisco-WAP121-E-K9-e1470896226938

ใช้สำหรับเป็น Wireless Access Point เพื่อเชื่อมต่อระบบเครือข่ายไร้สายได้ เพิ่มความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูล 35% ด้วยเทคโนโลยี MIMO, หมดปัญหาจุดอับสัญญาณ

อุปกรณ์รวมสัญญาณไร้สาย (AP) ความเร็วสูง 300 Mbps (802.11n) รองรับการทำงานย่านความถี่ 2.4 GHz + มาพร้อมด้วย 1 พอร์ท 10/100 Mbps + ติดตั้งเสาอากาศ 2.0 dBi + รองรับ VLAN + รองรับการจ่ายไฟฟ้าผ่านสายแลนตามมาตรฐาน IEEE 802.3af รองรับ 3 โหมดการทำงาน Access Point Mode, WDS Bridging Mode, Workgroup Bridge Mode รักษาความปลอดภัยด้วยระบบ WEP, Wi-Fi Protected Access™ 2 (WPA2), Wireless MAC Filtering

Posts navigation

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12
Scroll to top