Open post
Advanced

Advanced Malware Protection คืออะไร

ต้องยอมรับกันตามตรงว่าตอนนี้โลกของเราเข้าสู่โลกเสมือนอย่างเต็มตัวแล้ว ไม่ว่าจะทำงานธุรกิจอะไร ห้างร้าน องค์กรไหน ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าต้องมีคอมพิวเตอร์มาเกี่ยวข้องทั้งหมดไม่ว่าจะมากหรือน้อย ทีนี้เมื่อเราใช้คอมพิวเตอร์ในการดำเนินธุรกิจสิ่งที่มองข้ามไปไม่ได้เลยก็คือเรื่องความปลอดภัยจากการโจมตี ยิ่งธุรกิจองค์กรของเราใหญ่ขึ้นโอกาสจะโดนจู่โจมก็มากขึ้นไปด้วย

Continue reading “Advanced Malware Protection คืออะไร”

Open post
Cisco-news-web-site

cisco หัวข้อ Cisco จับมือ สสว. เร่ง พัฒนา SME ไทย

ประเทศไทยกำลังพัฒนาตนเองเข้าสู่สังคมที่พึ่งพาเทคโนโลยีคลาวด์มากขึ้น และหนึ่งในธรุกิจที่จำเป็นมากที่สุดคงหนีไม่พ้น SME ที่กำลังเดินหน้าต่อยอดในการพัฒนาและลงทุนในเทคโนโลยีคลาวด์เต็มรูปแบบ เพื่อนำมาใช้ในงานบริหารจัดการ รวมถึงดูแลความปลอดภัยด้านไซเบอร์ โดยทางบริษัท ไอดีซี ได้ทำการสอบถามข้อคิดเห็นจากกลุ่มคน 1,340 ราย ในหัวข้อที่ว่า SME ในอาเซียนมีความพร้อมแค่ไหนในด้านดิจิทัล Continue reading “cisco หัวข้อ Cisco จับมือ สสว. เร่ง พัฒนา SME ไทย”

Open post
ETDA-partners-with-CISCO

ETDA จับมือกับ CISCO ลงนามความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

เมื่อแต่ละองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน หันมาใช้งานคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายกันมากขึ้น นั่นทำให้ความสำคัญของมันมากขึ้นไปด้วยอีกด้านหนึ่งเมื่อใช้ระบบอินเตอร์เน็ตมากขึ้น แม้ว่าจะสะดวกสบายแต่ก็นำมาซึ่งความเสี่ยงจากการถูกจารกรรมข้อมูลมากขึ้นด้วย ทำให้หน่วยงานของรัฐอย่าง ETDA ได้ออกมาจับมือกับ บริษัทด้านความปลอดภัยไซเบอร์อย่าง cisco เพื่อลงนามทางไซเบอร์เรื่องนี้สำคัญอย่างไร Continue reading “ETDA จับมือกับ CISCO ลงนามความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์”

Posts navigation

1 2 3 4 5 7 8 9
Scroll to top