Open post
Cisco-Cybersecurity

Cisco เปิดบริการ Cybersecurity News Feed เทคโนโลยีด้านความปลอดภัยของโลก

ผู้ใช้งานส่วนใหญ่ต้องติดตามข่าวสารด้านความปลอดภัยจากหลายแหล่งในแต่ละวัน ทำให้มันเป็นเรื่องที่เสียเวลาอย่างมาก ทางบริษัท Cisco ได้เห็นถึงปัญหานี้จึงเริ่มที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมาที่เรียกว่า “Cybersecurity News Feed” เปรียบเสมือนร้านสรรพสินค้าที่จะมีทุกอย่างให้บริการด้านความปลอดภัยภายในที่แห่งเดียว ทางเว็บจะมีการอัพเดตข่าวสารแบบเรียลไทม์ที่จะให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข่าวสารทั่วโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น Continue reading “Cisco เปิดบริการ Cybersecurity News Feed เทคโนโลยีด้านความปลอดภัยของโลก”

Open post
Cisco-GOSINT

บริษัท Cisco เปิดตัว GOSINT ระบบ Open Source Threat Intelligence ให้องค์กรใช้งานได้ฟรี

บริษัท Cisco ได้เปิดตัวบริการใหม่ที่เรียกว่า “GOSINT” เป็นระบบที่ช่วยให้นักวิเคราะห์ด้านความปลอดภัยสามารถรวบรวมข้อมูล และสร้างมาตรฐานการกรองภัยคุกคามที่มีโครงสร้างซับซ้อนได้อย่างง่ายดาย ปัจจุบันนี้มีผลิตภัณฑ์แบบ Open Source ให้ใช้งานกันหลายตัวอย่างเช่น OSINT แต่มันมีปัญหาด้านการนำไปใช้งานจริง ทำให้ GOSINT เป็นตัวตอบโจทย์มากกว่า ด้วยการร่วมมือกับเครื่องมือตรวจสอบชนิดอื่นๆ เช่น CRITs หรือ SIEM Continue reading “บริษัท Cisco เปิดตัว GOSINT ระบบ Open Source Threat Intelligence ให้องค์กรใช้งานได้ฟรี”

Open post
item-cisco-

สินค้าขายดีล่าสุดของ cisco คืออะไร

ธุรกิจหลักของ Cisco คือ อุปกรณ์เครือข่าย ซึ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและมูลค่าเพิ่ม ให้กับลูกค้ามากกว่าการแข่งขันด้วยราคา ในระยะหลังๆ Cisco ได้สร้างนวัตกรรมเพื่อแทรกซึมเข้าไปยังตลาดใหม่ๆ ให้มากขึ้น เช่น ตลาดเซิร์ฟเวอร์ หรือตลาดการทำงานร่วมกันในองค์กร เป็นต้น เพราะฉะนั้นจุดเด่นของ Cisco คือมี solution ที่ครบวงจร มีสินค้าครบถ้วนกว่าคู่แข่ง อย่างระบบเครือข่ายก็ไม่ได้มีแค่อุปกรณ์เครือข่ายโดยตรง แต่ก็ยังมีองค์ประกอบอื่นๆ เข้ามาเสริมด้วย อย่างเช่น ด้านความปลอดภัย หรือคุณภาพการให้บริการ (QoS) เป็นต้น Continue reading “สินค้าขายดีล่าสุดของ cisco คืออะไร”

Posts navigation

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Scroll to top