Change-your-system-with-AI-and-Machine-Learning-news-site

Cisco เปิดแนวคิดเครือข่ายระบบใหม่ สามารถเปลี่ยนระบบตัวเองได้ด้วย AI และ Machine Learning

ในยุคที่เทคโนโลยีมีการพัฒนาก้าวหน้าเรื่อยๆ ทำให้อะไรหลายอย่างปรับเปลี่ยนไป ซึ่งหากพูดถึงการปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงที่ผ่านมา ผู้นำด้านเทคโนโลยี อย่าง Cisco ก็ได้เปิดตัวแนวคิดระบบเครือข่ายใหม่เปลี่ยนแปลงตัวเองได้ด้วย AI และ Machine Learning ไปแล้ว แต่ถึงกระนั้นบางคนก็อาจจะยังสงสัย อยากทำความรู้จักแนวคิดนี้ให้มากขึ้นและในบทความนี้ก็ได้รวบรวมข้อมูลมาไว้ให้ศึกษาแล้ว

ทำความรู้จักโซลูชัน Intent-based Networking

Intent-based Networking ที่ทาง Cisco ได้เปิดตัวไปนั้นเป็นระบบเครือข่ายในอนาคตที่พัฒนามาไว้ให้กับเหล่าองค์กร ที่จะมีการผสมผสาน 2 สิ่งเข้าไปในระบบเครือข่ายโดยตรงเลย นั่นคือ AI และ Machine Learning ซึ่งทั้ง 2 สิ่งนี้จะไปเรียนรู้การทำงานทำให้ทราบถึงความต้องการนั้นๆ ไม่ว่าจะ ระบบเครือข่าย การปรับปรุงที่ควรได้รับเลยอัตโนมัติ เรื่องราวแปลกปลอมที่เกิดขึ้นในเครือข่าย ฯลฯ แต่ก็ใช่ว่าแนวคิดนี้จะมองแค่ด้าน Network ซึ่งยังได้มองถึงด้าน Security ร่วมด้วย ซึ่งโซลูชัน Intent-based Networking ที่ทาง Cisco ได้เปิดตัวไปนั้นจะทำงานในรูปแบบเต็มตัวของ Sofware-defined Networking ที่ประกอบด้วย 3 หลักการ ได้แก่ Context, Intuition และ Intent

 1. Context : เป็นการใช้สิ่งแวดล้อมภายในระบบมาระบุถึงพฤติกรรมของระบบเครือข่าย เช่น Who, What, Where, When, How ช่วยให้การทำงานง่ายขึ้น
 2. Intuition : จะมีการวิเคราะห์เครือข่ายทั้งหมดในตัว อย่าง Flow ผ่านระบบ AI และ Machine Learning ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถมองเห็นเหตการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นรวมถึงคาดการณ์แนวโน้วที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าได้ทันที
 3. Intent : สุดท้ายจะเป็นการกำหนดค่าในระบบเครือข่ายต่างๆ ได้แก่ เลือกวัตถุประสงค์ของระบบเครือข่ายที่อยากจะให้เป็นมาแทนการกำหนดค่าเชิงเทคนิค ช่วยให้เราได้รับผลลัพธ์ที่ต้องการมากขึ้น

Change-your-system-with-AI-and-Machine-Learning-site-news

การทำงานของโซลูชัน Intent-based Networking

สำหรับระบบเครือข่ายของ Intent-based Networking ที่เราเห็นนั้น จริงๆ แล้วต้องอาศัย Cisco Digital Network Architecture (DNA) มาช่วยในการทำงานด้วย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพขั้นสุดต่อผู้ใช้งานนั้นๆ โดย Cisco DNA จะมีเทคโนโลยีต่างๆ มาเกี่ยวข้องด้วย ซึ่งวันนี้เราพาไปดู

 • Network Data Platform and Assurance : เป็นระบบที่ใช้อยู่ใน Machine Learning เกี่ยวกับการระบุควาสัมพันธ์ของข้อมูลที่มีอยู่ในระบบเครือข่ายทั้งหมดและการจัดหมวดหมู่เข้าด้วยกัน
 • DNA Center : เป็นระบบของ Intent-based ที่ช่วยจัดการเครือข่ายจากศูนย์กลาง
 • Software Subscription : เป็นระบบที่อยู่ใน DNA มีความสามารถในเรื่อง Subscribe แบบเฉพาะส่วนหรือเป็นชุด Cisco One ได้หมดถ้าสดชื่น
 • Software-Defined Access (SD-Access) : เป็นระบบที่ช่วยควบคุมการเข้าใช้งานเครือข่ายของผู้ที่ใช้งานทั้งหมด ทำให้เครือข่ายถุกแก้ไขให้เร็วขึ้นร้อยละ 80, ลดค่าใช้จ่ายเรื่องการดำเนินการลงร้อยละ 61, สร้างนโยบายให้ผู้ใช้งานแต่ละคนเร็วขึ้นร้อยละ 67 และลดช่องโหว่เกี่ยวกับความปลอดภัยเครือข่ายร้อยละ 48
 • DNA Services : จะมีทีมงานคอยอบรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนระบบเครือข่ายให้ไปเป็นแบบ Intent-based Networking
 • Catalyst 9000 Switch Portfolio : เป็น Switch ที่มี IOS XE และ ASIC รุ่นใหม่ในตัว ช่วยรองรับความสามารถในเรื่องการทำงานร่วมกับระบบอื่นๆ
 • Developer Center : เป็นระบบที่เปิด DevNet DNA Developer Center โดย Cisco ใช้เพื่ออบรมการพัฒนาแอปพลิเคชั่นและแลกเปลี่ยนความรู้แบบชุมชนกัน ให้ทำงานร่วมกับเครือข่าย Cisco DNA ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • Encrypted Traffic Analytics : เป็นระบบตัวช่วยชั้นดีที่จะมาค้นหาความเสี่ยงหรือภัยคุกคามที่แฝงอยู่ในข้อมูลที่ต้องเข้ารหัส ซึ่งการวิเคราะห์ Metadata Traffic Pattern เราจะเลือกใช้ Machine Learning ร่วมกับ Cisco Talos Cyber Intelligence ทำให้ค้นหาการคุกคามได้แม่นยำถึงร้อยละ 90 ไม่ต้องมาเสียเวลาถอดรหัสข้อมูลใดๆ แถมมี False Positive ร้อยละ 01 เท่านั้นด้วย

องค์กรใดอยากมีการทำงานที่ดี เต็มประสิทธิภาพไม่ต้องกังวลเรื่องต่างๆ หันมาเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยระบบเครือข่ายใหม่ AI และ Machine Learning ถือว่าน่าสนใจมากเลยทีเดียว

Scroll to top