Cisco-Microsoft

Cisco จับมือ Microsoft ร่วมลงทุนด้านวิศวกรรม การตลาด การขาย

Cisco ได้ประกาศข้อตกลงให้ความร่วมมือทางด้านการขายรวมทั้งทางด้านการตลาดเป็นเวลาหลายปีกับ Microsoft โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุง Data Center ให้ทันสมัย ด้วยการเร่งการปรับใช้ Solution แบบครบวงจร Cisco และ Microsoft เริ่มลงทุนอย่างทุ่มเท ทั้งในด้านการขาย , การตลาด , วิศวกรรม ครอบคลุมไปทั้งตลาด Cloud และ Data Center บริษัททั้ง 2 จะร่วมกันมุ่งเน้นไปในเรื่องของเทคโนโลยีชั้นนำ เช่น Solution Cisco Unified Computing  System (UCS), ระบบสวิตช์ Cisco Nexus ,  Microsoft Cloud OS , Windows Server, System Center, SQL Server รวมทั้ง Microsoft Azure อีกด้วย

ร่วมมือในด้านการตลาด

Cisco  กับ Microsoft  ตกลงร่วมกันในการดำเนินแผนการตลาดระยะยาวเป็นเวลา 3 ปี โดยมุ่งเน้นการปฏิรูป Data Center  โดยการนำเสนอ Solution แบบครบวงจรสำหรับลูกค้าองค์กรรวมทั้งผู้ให้บริการ ในช่วงปีแรก บริษัททั้ง 2 จะมุ่งเน้นไปที่ 6 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐฯ , แคนาดา , อังกฤษ , เยอรมนี , ฝรั่งเศส , ออสเตรเลีย  รวมทั้งมีแผนในการขยายไปยังประเทศอื่นๆในอนาคต ต่อจากนั้น Cisco  กับ Microsoft จะทำการปรับเปลี่ยนโครงการช่วยกระตุ้นแรงจูงใจสำหรับคู่ค้าให้มีความสอดคล้องผสมผสานกันได้อย่างกลมกลืน ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นการขาย Solution ผ่านช่องทางจัดจำหน่ายร่วมทั้งทีมงานฝ่ายขายของ Cisco  กับ  Microsoft จะผสานพลังร่วมกันเพื่อบุกตลาด Cloud และ Data Center  นอกจากนี้ยังมีโครงการเบื้องต้นซึ่งมุ่งเน้นการขับเคลื่อนลูกค้าที่ใช้ Windows 2003 ไปยัง Windows 2012 R2 บนแพลตฟอร์ม Cisco UCS ด้วย

Cisco-Microsoft-

Solution  แบบครบวงจร

Solution แบบครบวงจรจะมุ่งเน้นไปที่ระบบ Cloud ภายในองค์กร เป็นการโยกย้าย Server  แก่ผู้ให้บริการรวมทั้ง SQL Server 2014 เทคโนโลยีของ Cisco ก็จะรวมอยู่ใน Solution ดังกล่าวด้วย  อาทิ Cisco UCS, ระบบสวิตช์ Cisco Nexus, Cisco UCS Manager พร้อมด้วยการผนวกรวม System Center กับ Cisco PowerTool Solution โครงสร้างพื้นฐานแบบครบวงจรซึ่งใช้เทคโนโลยีของ Cisco จะประกอบด้วย FlexPod พร้อมด้วย Solution ของNetApp ,  Cisco สำหรับ EMC VSPEX ส่วนเทคโนโลยีของ Microsoft ได้แก่ Windows Server 2012 R2, System Center 2012 R2, PowerShell, Microsoft Azure , SQL Server 2014 Cisco Application Centric Infrastructure ,  Cisco InterCloud Fabric จะถูกเก็บไว้ใน Solution ที่จะเปิดตัวในอนาคตอย่างยิ่งใหญ่

Frost & Sullivan มีการคาดการณ์ว่าธุรกิจทางด้าน Data Center  ในประเทศไทยยังคงขยายการเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยความแข็งแกร่ง รวมทั้งจะยังเติบโตมากกว่า 15 % ในปีนี้โดยมีการผลักดันของการปรับใช้ Cloud และความต้องการในการใช้ Solution Disaster Recovery นอกจากนี้ ผลการวิจัยของ  Frost & Sullivan  ยังแสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรม Data Center  ของไทยมีอัตราการเติบโต 21 % ในปีที่แล้ว โดยมีรายได้รวมกว่า 1,700 ล้านบาท ในขณะที่ผู้ประกอบการทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนก็ได้เริ่มขยับให้ความสนใจในการเสริมสร้าง Data Center  ให้มีความแข็งแรง รวมทั้งมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Scroll to top