Systems-Manager-Enterprise

Cisco Meraki เปิดตัว Systems Manager Enterprise อย่างเป็นการ

มันจะดีแค่ไหน ถ้าคุณเป็นคนทำธุรกิจรวมทั้งมีองค์การขนาดใหญ่อยู่ในมือ มีพนักงานหลายชีวิตที่ต้องดูแล และต้องการผู้ช่วยที่จะเข้ามาดูแลในเรื่องต่างๆ โดยเฉพาะระบบ Cloud Networking  ที่เปรียบเสมือนอวัยวะภายในที่สำคัญอีกอย่างขององค์กร แถมยังมาจากผู้ให้บริการในระดับโลกอีก Cisco Meraki ช่วยคุณต่อยอดกิจการได้เสมือนเป็นกิจการของตัวเอง

Cisco Meraki เป็นผู้ผลิตระบบ Cloud Networking ฝีมือระดับมืออาชีพให้บริการในระดับโลก จาก Cisco ซึ่งบัดนี้ได้ทำการเปิดตัว Systems Manager Enterprise เพื่อใช้ในการต่อยอดการบริหารจัดการไม่ว่าจะทั้ง PC , Notebooks , Mobile Device จากระยะไกล เพื่อตอบสนองความต้องการของ Enterprise Mobile Management และ BYOD ให้มีความปลอดภัยมากกว่าเดิม ซึ่งมีการรองรับความการทำงานดังต่อไปนี้

  • ช่วยบริหารจัดการผ่าน Cloud ได้จากจุดศูนย์กลางผ่านระบบ Cloud ของ Cisco Meraki
  • สนับสนุน Device Enrollment, Provisioning, Monitoring รวมทั้ง Security รองรับแบบครอบคลุมทั้ง PC, Desktop และ Mobile Device
  • Integrate กับอุปกรณ์เครือข่ายได้ เพื่อให้มันช่วยปรับเปลี่ยนนโยบายรักษาความปลอดภัยตามจุด End Point ได้
  • สามารถทำ Mobile Security จากการแยกข้อมูลระหว่างองค์กร กับข้อมูลส่วนตัว แบ่งเป็นคนล่ะส่วนแยกออกจากกันได้อย่างเด็ดขาด
  • Integrate กับ Cisco ISE เพื่อทำ NAC กับ BYOD ได้แบบครบเครื่อง ครบทุกความต้องการของผู้ใช้งาน
  • Integrate กับ Microsoft Active Directory ได้ คือทำให้ผู้ใช้งานสามารถใช้ User Directory เดิมที่มีอยู่ได้
  • Integrate กับ Samsung Knox เพื่อช่วยในการควบคุม Samsung Android ในขั้นสูงได้

Systems-Manager-Enterprise-

Cisco Meraki  มีบริการโดยตรงจากความพิเศษที่เพิ่มเติมมาอย่างเห็นได้กระจ่างชัด คือความสามารถในการ Integrate เข้ากับระบบเครือข่ายรวมทั้งระบบรักษาความปลอดภัยในระดับองค์กรที่ขนาดใหญ่โตและมากขึ้น จึงทำให้ Cisco Meraki ตอบโจทย์ของลูกค้าในการทำ Network Access Control และ BYOD ในระดับองค์กรได้อย่างกว้างขวางครอบคลุมทุกความต้องการ นอกจากนี้ยังได้มีการเพิ่มเติมขีดความสามารถในการควบคุมระบบความปลอดภัยในระดับเครือข่ายเพิ่มขึ้นมา จึงทำให้ ลูกค้ากำหนด Network Policy เพื่ออ้างอิงตามสถานะการทำงาน Profile ในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างแตกต่างอีกด้วย จึงทำให้การ Deploy ระบบ สามารถทำได้จากบริเวณศูนย์กลางอย่างง่ายดาย ยิ่งกว่าปลอกกล้วยเข้าปากเสียอีก  อีกทั้งในทางกลับกัน Cisco Meraki Systems Manager Enterprise ก็ยังมีทักษะช่วยส่งเสริมในส่วนของขั้นการทำ Security Compliance ให้กับระบบรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายเดิมซึ่งมีอยู่ได้ อีกทั้งยังตรวจสอบได้ทั้ง Client Health, Geofencing Location ,  Security Posture ยกตัวอย่างเช่นการทำ Encryption,  Lock, การ Jailbreak, การตั้งค่าบนอุปกรณ์ , Application รวมทั้ง Content จึงทำให้กำหนดนโยบายในการรักษาความปลอดภัยแยกยิบย่อยได้ตามประเภทของผู้ใช้งานสำหรับผู้สนใจ เชิญติดต่อได้ที่ตัวแทนจำหน่าย Cisco Meraki ทั่วประเทศไทย

Scroll to top