Cloud-Comput

Network ในอนาคต Cloud, SDN, IoT และอื่นๆ

ในช่วงสองถึงสามปีที่ผ่านมานี้ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตรวมไปจนถึงเทคโนโลยีต่างๆ ได้รับการความสนใจเป็นอย่างมากเพราะดูเหมือนว่าแนวโน้มของเทคโนโลยี network จะมีความก้าวหน้าไปอย่างมาก ดังนั้นในส่วนของผู้ดูแลระบบเครือข่ายเองก็ต้องเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับอนาคตอันใกล้นี้ ในบทความนี้เราจึงจะมาพูดถึงแนวโน้มด้านเทคโนโลยีระบบเครือข่ายล่าสุด ที่ผู้ประกอบการรวมไปจนถึงคนทั่วไปจะต้องเตรียมตัวรับมือดังนี้

 

cloud1

Cloud จากการได้รับความนิยมของ Cloud ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสถาปัตยกรรมของ WAN ไปด้วย ดังนั้นในระดับองค์กรจึงต้องเริ่มเปลี่ยนสถาปัตยกรรมของ WAN โดย Demilitarized Zone ที่เคยได้รับความนิยมอาจจะต้องถูกเปลี่ยน หรือบางครั้งก็อาจจะหายไปจากองค์กรเลยก็ได้ ในส่วนของระบบคลาวด์ ที่คาดว่าจะมีในอนาคต เช่น Serverless Computing และ FaaS ระบบนี้จะมีความสำคัญในส่วนของผู้พัฒนาอย่างมาก เพราะทั้งสองระบบจะช่วยให้นักพัฒนาสามารถที่จะพัฒนาซอฟต์แวร์ได้อย่างเต็มที่ รวมไปจนถึงการพัฒนาหลายๆ ฟังก์ชันมาผสานรวมกันจนทำให้เกิดเป็นระบบขนาดใหญ่ได้นั่นเอง ในส่วนของการใช้ภาษาผู้พัฒนาสามารถที่จะใช้ได้ทั้ง Framework และ Runtime ทำให้ง่ายต่อการทำงานอย่างมาก

 

Internet-of-Things

IoT หรือ Internet of Things ก่อนหน้านี้ IoT จะได้รับความนิยม แล้วถูกใช้งานกันอย่างไม่แพร่หลายมากนักส่วนใหญ่จะใช้ในส่วนของการผลิตและปฏิบัติการมากกว่า แต่คาดว่าในอนาคตแนวโน้มของ IoT จะได้รับการใช้งานที่กว้างมากขึ้น โดยคาดว่าจะนำมาใช้ในออฟฟิศด้วยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของระบบ Intelligent Lighting หรือ Location Services ก็ตาม แต่อย่างไรก็ตามอุปกรณ์ดังกล่าวนี้ก็จะต้องได้รับการรักษาความปลอดภัยด้วยวิธีการที่หลากหลายด้วย เช่น การทำ Segmentation หรือ Profiling

 

SDN

SDN หรือ Software Defined Networking ก่อนหน้านี้ SND จะถูกใช้เพียงแค่ในส่วนของ Data Center แต่ในอนาคตคาดว่า SND จะถูกนำมาใช้ในระดับของ WAN เลยทีเดียว แถมยังมีแนวโน้มมาอีกว่าน่าจะขยายไปจนถึงระบบของ LAN และ Wireless LAN ด้วย ข้อดีเหล่านี้จะช่วยให้เครือข่ายขององค์กรทั้งหมดนั้นรองรับการพัฒนาโปรแกรม รวมไปจนถึงการทำออโตเมชั่นได้อย่างเต็มที่ทั้งระบบเครือข่ายในอนาคต

 

Low-Power-Wireless-Access

Low Power Wireless Access หรือ LPWS จะถูกนำมาใช้งานมากขึ้น โดยจะเชื่อมต่อกับเหล่าอุปกรณ์ IoT เพื่อที่จะสื่อสารโดยใช้พลังงานต่ำ ในส่วนของการส่งข้อมูลก็จะมีขนาดเล็กลง

 

Network-Admin

Network Admin จะถูกเปลี่ยนเป็น Network Programmer ส่วนนี้เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของ SDN ที่ได้กล่าวไปในข้อก่อนหน้านี้ ซึ่งเมื่อ SND ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งครอบคลุมเครือข่ายทั้งหมด ดังนั้นในส่วนของนักพัฒนาจึงจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ในการพัฒนาเพื่อที่จะได้มาซึ่งความเป็นไปได้ใหม่ๆ นั่นเอง ดังนั้นในอนาคตก็จะมีคนเรียนรู้ทางด้านของการเขียนโปรแกรมมากขึ้น งานในส่วนนี้ก็จะมีมากขึ้นด้วย

Scroll to top